İşçi Sayısından Silah Taşıma Ruhsatı

İşçi Sayısından Silah Taşıma Ruhsatı

 • Silah ruhsatı için dilekçe
 • Alınacak silahın ruhsat fotokopisi
 • Vergi dairesinden onaylı kar zarar bilançosu
 • Noterden imza sirküleri
 • Sigorta müdürlüğünden işçi sayısı gösterir belge geriye dönük 15.000 işgünü dolmuş olması gerekmektedir.
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Silah ruhsatı için yönetim kurulu kararı,
 • Ticaret odasından yetki belgesi,
 • Diğer ortakların kimlik fotokopileri
 • Hem ortak hemde imzaya yetkili müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazeteleri,
 • 10 fotoğraf,
 • Devlet hastanesinden doktor raporu,
 • Dosya başkası tarafından takip edilecekse noterden vekaletname,
 • Ticaret odası faaliyet belgesi aslı,
 • Bağlı olunan vergi dairesinden vergi mükellefiyet belgesi,
 • Kimlik fotopisi
 • Kişisel vergi borcu yoktur yazısı,
 •  2023 Yılı Silah Taşıma Ruhsat Harcı Ödeme Makbuzu,


Sigortali işçi sayısı silah taşıma ruhsatı dosya takip ücreti: 29.500,00 tl + kdv dir. Siz uğraşmayın tüm dosyanızı biz takip edelim.

 •  Silah Taşıma Ruhsat Harcı Ödeme Makbuzu, 2024, 2025, 2026  

İstanbul Silah Ruhsatı Danışmanlık Hizmeti


Ayrıntılı Bilgi ve Danışma İçin: 0 505 366 56 22 (Watsap-Viber-Telegram-Skype) Danışmanlık hizmeti ücrete tabidir.

silahruhsati.com