Silah Ruhsatı İçin Belgeler

Silah Ruhsatı İçin Belgeler

Silah Ruhsatı İçin Belgeler

İşçi Sayısından Silah Taşıma Ruhsatı


 • Silah ruhsatı için dilekçe
 • Alınacak silahın ruhsat fotokopisi
 • Vergi dairesinden onaylı kar zarar bilançosu
 • Noterden imza sirküleri
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Silah ruhsatı için yönetim kurulu kararı,
 • Ticaret odasından yetki belgesi,
 • Diğer ortakların kimlik fotokopileri
 • Hem ortak hemde imzaya yetkili müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazeteleri,
 • 10 fotoğraf,
 • Devlet hastanesinden doktor raporu,
 • Dosya başkası tarafından takip edilecekse noterden vekaletname,
 • Ticaret odası faaliyet belgesi aslı,
 • Bağlı olunan vergi dairesinden vergi mükellefiyet belgesi,
 • Kimlik fotopisi
 • Kişisel vergi borcu yoktur yazısı,


Silah taşıma ruhsatı-Silah bulundurma ruhsatı, yivli ve yivsiz av tezkeresi dosya takip ücreti: 29.500,00 tl + kdv dir. Siz uğraşmayın tüm dosyanızı biz takip edelim.

İstanbul Silah Ruhsatı Danışmanlık Hizmeti Limited Şirketi -İstanbul

Ayrıntılı Bilgi ve Danışma İçin: 0 505 366 56 22

(Watsap-Viber-Telegram-Skype) Silah Danışmanlık hizmeti ücrete tabidir.

silahruhsati.com